Räkna hem FP Analyzer

Med vårt kakylverktyg “ROI-Kalkyl” dvs. Return Of Investment, kan man enkelt räkna ut vad man sparar på att implementera de olika delarna av FP Analyzer och hur lång tid det tar innan investeringen har betalat sig.

Genom att ange sina egna parametrar, förutsättningar och förväntningar så får man svar på hur mycket företaget kan spara med FP Analyzer.

För att få ut resultatet behöver följande anges:

  • Antal produktionsdagar / vecka – Hur många dagar i veckan producerar ni?
  • Genomsnittligt antal oplanerade stopp/dag – Hur ofta stannar utrustningarna p.g.a. fel eller störning?
  • Genomsnittlig stopptid/stopp – Hur länge står utrustningarna stilla i snitt per störning?
  • Genomsnittlig inställelsetid per stopp – Hur lång tid tar det innan operatören upptäcker att utrustningen har stannat?
  • Kostnad för en timmes produktionsstopp (mantid/driftkost) – Vad kostar tiden då utrustningen står still (Förlorad produktion/personal mm)?
  • Max kapacitet producerade enheter/timma (utan förluster) – Hur många detaljer/timma kan produceras
  • Försäljningspris per producerad enhet – Vad är vinsten med att kunna producera fler produkter
  • Uppskattad reducerad inställelsetid vid direkt notifiering vid stopp/varning? – Hur mycket snabbare upptäcker operatören att utrustningen står stilla?
  • Uppskattad reducerad stopptid om ni jobbar med förbättringar? – Hur mycket kan störningarna minskas om ni jobbar med faktabaserat strukturerat förbättringsarbete?

Kalkylen ger med denna data som underlag svar på vad era förluster kostar, vilka förväntade besparingar som går att göra och hur lång tid det tar innan investeringen i FP Analyzer ger avkastning.