FP Analyzer Iot uppkoppling

Med Fp Analyzers Iot-Enheter kopplar du enkelt upp din produktionsutrustning mot vår molntjänst som loggar alla driftsignaler från enheterna. för kategorisering och analys.

Våra IoT-enheter tidsstämplar alla förändringar i maskinens driftstatus, vilket ger en exakt uppföljning av utrustningens drift och stopptider. Operatören kategoriserar sedan enkelt Driftstoppen i vår Smartphone-App eller på webbsidan.

Registreringen och analys av stopporsaker är stor hjälp för att förbättra och optimera produktionen och minska förlusterna.

Enheterna kommunicerar via trådat eller trådlöst nätverk.