Schemalägg din produktion i FP Analyzer

produktionsschema

Produktionsschema

Upptäck fördelarna med att schemalägga din produktion för att optimera din produktionsuppföljning och få hjälp vid registrering av stopp och produktionsresultat.

Med hjälp av FP Analyzer’s produktionschema skapa du enkel upp ett eller flera scheman över vilka tider som din produktion är igång och får på så vis automatiskt rätt arbetstider och skift väljs automatiskt vid registrering av stopp och produktionsdata i din produktionsuppföljning.

När du planerar din produktion i vårt skiftschema och har IoT uppkopplade maskiner så räknas alla stopptider om efter det schema som kopplats till maskinen. på så vis kan ex. rasttider och helger automatiskt räknas bort i resultaten. all icke schemalagd tid i produktionsuppföljningen räknas som “ej produktionstid”.

Även vid produktionsuppföljning av ej uppkopplade utrustningar drar du nytta av vårt produktionschema eftersom du får rätt arbetstider och skift förvalda vid registrering även här.

Bekant design och funktionalitet

Det är lätt att känna igen sig och komma igång med Produktionsschemat i FP Analyzer produktionsuppföljningssystem som har en välkänd design och funktionalitet för både enstaka och återkommande produktionstillfällen.

Lägg till produktionstid

När du skapat dina olika skiftscheman kopplar du dem till de olika utrustningarna i produktionsuppföljningssystemet beroende på hur produktionen ser ut på respektive maskin, produktionsgrupp eller line. När detta är gjort så är du igång med en schemalagd produktionsuppföljning.

koppla skiiftschema till utrusningen

Lycka till! och kom ihåg, det skall vara enkelt med produktionsuppföljning