Paket – Komplett

  • Uppsättning databas
  • Konfiguration av flöden och grunddata
  • Utbildning för företagsadministratör
  • Utbildning för användare
  • Utbildning analysfunktioner
  • Utbildning förbättringsarbete
  • Förbättringsarbete i praktiken (workshops)
  • Exkl. resekostnader och logi